VANTIEN COFFEE TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC

Kể từ ngày thành lập công ty vào năm 2021, Vantien Coffee luôn luôn trau dồi kiến thức hướng đến sản phẩm chất lượng và đi ra thế giới với thông điệp: “Vantien Coffee – Go to the future” – “Vantien Coffee – Tiến về phía trước”.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2023 – thương hiệu Vantien Coffee ra đời, bởi lẻ trước kia không có thương hiệu vì công ty chỉ thuần gia công sản xuất cho các cá nhân và thương hiệu cà phê nhỏ lẻ. Với uớc muốn to lớn đi ra thế giới và ước muốn mang cà phê Đắk Nông đến mọi người ở đất nước hình chữ S.

Với tham vọng gần giống như các thương hiệu cà phê khác, nhưng Vantien Coffee vẫn tự tin với định hướng rõ ràng Vantien Coffee sẽ tiến về phía trước.

 Chắp bút, Người sáng lập Vantien Coffee